حسابداری - ترم اول

این دروه توسط دکتر نامی فرد طهران در چهار جلسه ارائه گردید.

در طی این دوره به ارائه اصول اصلی و اولیه حسابداری و نمایش بری از اسناد حسابداری پرداخته شده است.

این دوره مقدمه ای برای دوره ترم دوم حسابداری است.

 

 

256423786_2358419090960155_5845916814550595363_n

جلسه اول

جلسه دوم

جلسه سوم

جلسه چهارم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.