نگارش مقاله ISI

این دروه با نوسط دکتر رستمی در دو جلسه ارائه گردید.

این دوره با توجه به تجربه بالای دکتر رستمی و تعداد بالای مقاله های ایشان، به شما توصیه می گردد حتما به صورت دقیق مورد مطالعه قرار گیرد.

 

250377578_429935988521823_2883994572315636493_n

جلسه اول

جلسه دوم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.