انتخاب بهترین رفتار برای بهترین زندگی

این دروه توسط دکتر رحمتی در چهار جلسه ارائه گردید.

در طی این دوره به موارد

  • به موضوع جایگاه ما برای انتخاب هایمان
  • تاثیر انتخاب هایمان
  • نحوه برخورد با افرادی که ما را مجبور به برخی از انتخاب های خاص می کنند
  • و …

اشاره گردید.

1

جلسه اول

جلسه دوم

جلسه سوم

جلسه چهارم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.